• Atıkların Toplanması

    Türkiye geneldi 240 noktada plastik atık toplama noktaları kurduk. Plastik ambalaj atıkları anlaşmalı firmalar ve konutlardan toplanarak geri dönüşümün ilk evresi tamamlanır.

  • Ayıklama Ve Kırma

    Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik poşetler, kırma makinalarında kırılıp küçük parçalara ayrılır.

  • Tekrar Kazanılması

    Hammadde haline getirilmiş granürler doğrudan belli oranlarda, orijinal hammadde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanabilir.